THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TrimB2BAE471769B4E7982BF11BBCDC035F2.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Tap_bai_nay.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu__Such_a_happy_day_that_soi_dongHy.flv YOUTH_DAY_2014_Huong_dan_tap_bai_nhay_chinh_thuc_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Youth_Day_2014.flv Nghi_thuc_Doi_TNTP_Ho_Chi_Minh_7_yeu_cau_doi_voi_Doi_vien.flv Hanh_khuc_thcs_nghia_trung.mp3 Hanh_Khuc_Doi_TNTP_TPHCM__Various_Artists.mp3 1.flv 6_Dau_Chan_Phia_Truoc__Beat__1.mp3 A_hung.flv Unit_6_A1.mp3 Nt1.mp3 Nt.mp3 DSC01406.jpg Logo_moi.png Bac_song_doi_doi_chuan1.mp3 Bac_song_doi_doi_chuan.mp3 Ntqgoitenminh.mp3 LOGOO.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  tkb áp dung thống nhất chung hk 2

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Nam Loan
  Ngày gửi: 19h:06' 16-05-2019
  Dung lượng: 18.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  THỜI KHÓA BIỂU Nhân bản của TKB có mã: 40 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 18/2/2019

  Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 7.1 7/2 7/3
  2 S 1 Chào cờ-Huyền Chào cờ-Dung(S) Chào cờ-Xuân Chào cờ-Hương Chào cờ-Đông Chào cờ-Nguyệt Chào cờ-Nhi Chào cờ-Thuỷ Chào cờ-Thành
  2 Toán-Sáng Mỹ thuật-Chung Lý-Biên Văn-Đông Toán-Nguyệt Ngoại ngữ-Dung Văn-Nhi Ngoại ngữ-Hạnh.H Toán-Dung.N
  3 Văn-Huyền Ngoại ngữ-Xuân Âm nhạc-Hương Lý-Biên Văn-Đông Ngoại ngữ-Dung Sử-Huyền.N Văn-Nhi Văn-Thành
  4 Ngoại ngữ-Xuân Lý-Biên Địa-Hương GDCD-Dương Sử-Huyền.N Văn-Thành GDCD-Thuỷ Âm nhạc-Hoa Sinh-Phụng
  5 Âm nhạc-Hương GDCD-Dương Văn-Nhi Ngoại ngữ-Dung Lý-Biên Toán-Nguyệt Sinh-Phụng Toán-Dung.N Ngoại ngữ-Xuân
  C 1 Văn-Huyền Thể dục-Lộc Văn-Nhi Văn-Đông Ngoại ngữ-Dung Sinh-Dung(S) Ngoại ngữ-Hạnh.H Sử-Huyền.N Thể dục-Vinh
  2 Ngoại ngữ-Xuân Thể dục-Lộc Toán-Sáng Sinh-Dung(S) Ngoại ngữ-Dung Toán-Nguyệt Ngoại ngữ-Hạnh.H Văn-Nhi Thể dục-Vinh
  3 Ngoại ngữ-Xuân Sinh-Dung(S) Sử-Huyền.N Công nghệ-Đông Toán-Nguyệt Văn-Thành Văn-Nhi Địa-Diệu Toán-Dung.N
  4
  5
  3 S 1 Toán-Sáng Công nghệ-Cúc GDCD-Dương Toán-Nguyệt Sinh-Dung(S) Thể dục-Thắng Địa-Hương Toán-Dung.N Sử-Huyền.N
  2 Toán-Sáng Âm nhạc-Hương Văn-Nhi Văn-Đông Toán-Nguyệt Thể dục-Thắng Sinh-Phụng Ngoại ngữ-Hạnh.H Toán-Dung.N
  3 Sinh-Dung(S) Địa-Hương Văn-Nhi Văn-Đông Toán-Nguyệt Ngoại ngữ-Dung Mỹ thuật-Chung GDCD-Thuỷ Sinh-Phụng
  4 Mỹ thuật-Chung Toán-Sáng Thể dục-Thắng Ngoại ngữ-Dung Công nghệ-Đông Toán-Nguyệt Âm nhạc-Hoa Văn-Nhi GDCD-Thuỷ
  5 Công nghệ-Cúc Toán-Sáng Thể dục-Thắng Ngoại ngữ-Dung Văn-Đông Địa-Hương Ngoại ngữ-Hạnh.H Sinh-Phụng Công nghệ-Thuận
  C 1
  2
  3
  4
  5
  4 S 1 Công nghệ-Cúc Văn-Huyền Ngoại ngữ-Xuân Văn-Đông Toán-Nguyệt Văn-Thành Ngoại ngữ-Hạnh.H Mỹ thuật-Chung Lý-Biên
  2 Văn-Huyền Công nghệ-Cúc Ngoại ngữ-Xuân Toán-Nguyệt Văn-Đông Sử-Huyền.N Ngoại ngữ-Hạnh.H Toán-Dung.N Mỹ thuật-Chung
  3 Tin học-Khanh Ngoại ngữ-Xuân Toán-Sáng Lý-Biên Công nghệ-Đông Toán-Nguyệt Toán-Dung.N Ngoại ngữ-Hạnh.H Sử-Huyền.N
  4 Tin học-Khanh Lý-Biên Toán-Sáng Ngoại ngữ-Dung Mỹ thuật-Chung Toán-Nguyệt Toán-Dung.N Ngoại ngữ-Hạnh.H Ngoại ngữ-Xuân
  5 GDCD-Dương Toán-Sáng Công nghệ-Cúc Toán-Nguyệt Ngoại ngữ-Dung Mỹ thuật-Chung Công nghệ-Thuận Sinh-Phụng Ngoại ngữ-Xuân
  C 1 Thể dục-Dũng Văn-Huyền Sinh-Dung(S) Sử-Huyền.N Toán-Nguyệt Công nghệ-Đông Tin học-Khanh Lý-Biên Văn-Thành
  2 Thể dục-Dũng Toán-Sáng Ngoại ngữ-Xuân Công nghệ-Đông Sinh-Dung(S) Lý-Biên Tin học-Khanh Thể dục-Vinh Văn-Thành
  3 Toán-Sáng Sử-Huyền.N Ngoại ngữ-Xuân Sinh-Dung(S) Văn-Đông Toán-Nguyệt Toán-Dung.N Thể dục-Vinh Địa-Diệu
  4
  5
  5 S 1 Ngoại ngữ-Xuân Văn-Huyền Văn-Nhi Âm nhạc-Hương Thể dục-Thắng GDCD-Thuỷ Sử-Huyền.N Lý-Biên Văn-Thành
  2 Ngoại ngữ-Xuân Văn-Huyền Văn-Nhi Địa-Hương Thể dục-Thắng Sinh-Dung(S) Lý-Biên Toán-Dung.N Âm nhạc-Hoa
  3 Lý-Biên Toán-Sáng Công nghệ-Cúc Mỹ thuật-Chung Âm nhạc-Hương Ngoại ngữ-Dung Toán-Dung.N Văn-Nhi Ngoại ngữ-Xuân
  4 Văn-Huyền Toán-Sáng Ngoại ngữ-Xuân Thể dục-Thắng Ngoại ngữ-Dung Văn-Thành Địa-Hương Văn-Nhi Toán-Dung.N
  5 Văn-Huyền Ngoại ngữ-Xuân Toán-Sáng Thể dục-Thắng Ngoại ngữ-Dung Văn-Thành Văn-Nhi Công nghệ-Thuỷ Toán-Dung.N
  C 1
  2
  3
  4
  5
  6 S 1 Địa-Hương Văn-Huyền Toán-Sáng Ngoại ngữ-Dung Văn-Đông Lý-Biên Văn-Nhi Toán-Dung.N Ngoại ngữ-Xuân
  2 Sinh-Dung(S) Ngoại ngữ-Xuân Lý-Biên Văn-Đông Địa-Hương Ngoại ngữ-Dung Văn-Nhi Toán-Dung.N Văn-Thành
  3 Lý-Biên Ngoại ngữ-Xuân Mỹ thuật-Chung Toán-Nguyệt GDCD-Thuỷ Âm nhạc-Hương Toán-Dung.N Ngoại ngữ-Hạnh.H Văn-Thành
  4 Toán-Sáng SHL-Dung(S) SHL-Xuân SHL-Hương SHL-Đông SHL-Nguyệt SHL-Nhi SHL-Thuỷ SHL-Thành
  5 SHL-Huyền
  C 1 Sử-Huyền.N Sinh-Dung(S) Toán-Sáng Toán-Nguyệt Văn-Đông Văn-Thành Văn-Nhi Địa-Diệu Lý-Biên
  2 Toán-Sáng Văn-Huyền Sinh-Dung(S) Toán-Nguyệt Lý-Biên Công nghệ-Đông Toán-Dung.N Văn-Nhi Địa-Diệu
  3 Văn-Huyền Lý-Biên Sử-Huyền.N Toán-Dung.N
  4
  5
  7 S 1
  2
  3
  4
  5
  C 1
  2
  3
  4
  5
  ", ngày 16 tháng 5 năm 2019
  HIỆU TRƯỞNG"

  ©Prosoft.com.vn Trang 1
  Thứ Buổi Tiết 7/4 7/5 7/6 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
  2 S 1 Chào cờ-Chung Chào cờ-Phụng Chào cờ-Mai Chào cờ-Ân Chào cờ-Hà Chào cờ-Thanh Chào cờ-Nhụ Chào cờ-Loan Chào cờ-Hoa
  2 Văn-Thành Toán-Mai Sinh-Dung(S) Văn-Cài Mỹ thuật-Thanh Văn-Thuận Toán-Hoàng Văn-Nhụ Ngoại ngữ-Loan
  3 Sinh-Phụng Toán-Mai Địa-Diệu Toán-Sáng Ngoại ngữ-Ân Văn-Thuận Toán-Hoàng Hóa-Thương Ngoại ngữ-Loan
  4 Địa-Diệu Mỹ thuật-Chung Ngoại ngữ-Dung Lý-Hà T
   
  Gửi ý kiến

  lo to