THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  TrimB2BAE471769B4E7982BF11BBCDC035F2.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Tap_bai_nay.flv Tran_Phuong_Nga__Bai_dan_vu__Such_a_happy_day_that_soi_dongHy.flv YOUTH_DAY_2014_Huong_dan_tap_bai_nhay_chinh_thuc_Nhung_trai_tim_Viet_Nam_Youth_Day_2014.flv Nghi_thuc_Doi_TNTP_Ho_Chi_Minh_7_yeu_cau_doi_voi_Doi_vien.flv Hanh_khuc_thcs_nghia_trung.mp3 Hanh_Khuc_Doi_TNTP_TPHCM__Various_Artists.mp3 1.flv 6_Dau_Chan_Phia_Truoc__Beat__1.mp3 A_hung.flv Unit_6_A1.mp3 Nt1.mp3 Nt.mp3 DSC01406.jpg Logo_moi.png Bac_song_doi_doi_chuan1.mp3 Bac_song_doi_doi_chuan.mp3 Ntqgoitenminh.mp3 LOGOO.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TÍNH CHẤT CỦA MUỐI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Thương
  Ngày gửi: 17h:12' 16-10-2012
  Dung lượng: 412.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  1
  MÔN: HÓA HỌC
  Lớp: 9
  Chào mừng quý thầy cô và các em về tham dự hội giảng - Năm học 2012 -2013
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HUYỆN :BU` DANG
  2
  Kiểm tra bài cũ:
  *** Câu hỏi:
  3
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
  4
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  5
  BaCl2 + H2SO4 
  BaCl2 + Na2SO4 
  Ba(OH)2 + MgCl2 
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  Muối có thể t/d với axit  muối mới + axit mới
  Hai dd muối có thể t/d với nhau  2 muối mới
  Dd muối t/d với dd bazơ  muối mới + bazơ mới
  2KCl + 3O2
  CaO + CO2
  2
  Fe + CuSO4 
  FeSO4 + Cu
  Dd muối có thể t/d với KL muối mới + KL mới
  BaSO4 + 2HCl
  BaSO4 + 2NaCl
  BaCl2 + Mg(OH)2
  Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  6
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI:
  Dd muối có thể t/d với KL muối mới + KL mới
  Muối có thể t/d với axit  muối mới + axit mới
  Hai dd muối có thể t/d với nhau  2 muối mới
  Dd muối t/d với dd bazơ  muối mới + bazơ mới
  II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
  FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
  BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl
  Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2
  Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao
  1. Muối tác dụng với kim loại
  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
  2. Muối tác dụng với axit
  Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2
  3. Muối tác dụng với bazơ
  CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2
  4. Muối tác dụng với muối
  NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl
  5. Phản ứng phân hủy muối
  7
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI:
  Dd muối có thể t/d với KL muối mới + KL mới
  Muối có thể t/d với axit  muối mới + axit mới
  Hai dd muối có thể t/d với nhau  2 muối mới
  Dd muối t/d với dd bazơ  muối mới + bazơ mới
  II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
  Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao
  1. Muối tác dụng với kim loại
  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
  2. Muối tác dụng với axit
  Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2
  3. Muối tác dụng với bazơ
  CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2
  4. Muối tác dụng với muối
  NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl
  5. Phản ứng phân hủy muối
  2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.
  Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
  Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
  1. Khái niệm phản ứng trao đổi.
  FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S
  CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O
  8
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI:
  Dd muối có thể t/d với KL muối mới + KL mới
  Muối có thể t/d với axit  muối mới + axit mới
  Hai dd muối có thể t/d với nhau  2 muối mới
  Dd muối t/d với dd bazơ  muối mới + bazơ mới
  II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
  Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao
  1. Muối tác dụng với kim loại
  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
  2. Muối tác dụng với axit
  Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2
  3. Muối tác dụng với bazơ
  CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2
  4. Muối tác dụng với muối
  NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl
  5. Phản ứng phân hủy muối
  2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.
  Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
  Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
  1. Khái niệm phản ứng trao đổi.
  Lưu ý: phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.
  VD: NaOH + HCl  NaCl + H2O
  9
  Bài 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI.
  I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI:
  II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
  2. Điều kiền xảy ra phản ứng trao đổi: sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất bay hơi.
  1. Muối tác dụng với kim loại
  Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
  2. Muối tác dụng với axit
  Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + CO2
  3. Muối tác dụng với bazơ
  CuSO4 + 2NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2
  4. Muối tác dụng với muối
  NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl
  5. Phản ứng phân hủy muối
  1. Khái niệm Là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
  Bài tập 1: Hoàn thành các PTHH sau:
  1. BaCl2 + AgNO3 
  2. NaNO3 + K2CO3 
  3. K2SO3 + HCl 
  4. CaCl2 + Na2CO3 
  5. KCl + NaOH 
  Dd muối có thể t/d với KL muối mới + KL mới
  Muối có thể t/d với axit  muối mới + axit mới
  Hai dd muối có thể t/d với nhau  2 muối mới
  Dd muối t/d với dd bazơ  muối mới + bazơ mới
  Ba(NO3)2 + 2AgCl
  2
  2KCl + H2O + CO2
  2
  CaCO3 + 2NaCl
  10
  TÍNH
  CHẤT
  HOÁ
  HỌC
  CỦA
  MUỐI
  muối mới
  kim loại mới
  axit mới
  muối mới
  2muối mới
  muối mới
  bazơ mới
  Trao đổi thành phần => hợp chất mới
  chất
  kết
  tủa
  chất
  bay
  hơi
  11
  TÍNH
  CHẤT
  HOÁ
  HỌC
  CỦA
  MUỐI
  muối mới
  kim loại mới
  axit mới
  muối mới
  2muối mới
  muối mới
  bazơ mới
  Trao đổi thành phần => hợp chất mới
  chất
  kết
  tủa
  chất
  bay
  hơi
  Bài tập 1: Có các dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ sau: NaCl, BaCl2, NaOH, HCl. Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các dung dịch trên.
  Hướng dẫn:
  - Trích các mẫu thử để phân biệt.
  - Nhúng quì tím vào các mẫu thử, mẫu làm quì tím hoá đỏ là HCl, mẫu làm quì tím hoá xanh là NaOH.
  - Cho dung dịch Na2SO4 vào 2 mẫu còn lại, mẫu có kết tủa trắng là BaCl2, mẫu không phản ứng là NaCl
  PTPƯ: Na2SO4 + BaCl2 
  BaSO4trắng + 2NaCl
  12
  TÍNH
  CHẤT
  HOÁ
  HỌC
  CỦA
  MUỐI
  muối mới
  kim loại mới
  axit mới
  muối mới
  2muối mới
  muối mới
  bazơ mới
  Trao đổi thành phần => hợp chất mới
  chất
  kết
  tủa
  chất
  bay
  hơi
  Bài tập 2: Cho 127,5 gam hỗn hợp muối NaCl và Na2CO3 vào dung dịch Ba(NO3)2 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 73,875 gam kết tủa. Tính khối lượng dụng muối sau phản ứng và tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
  Hướng dẫn: Khi cho hỗn hợp vào dung dịch Ba(NO3)2 thì chỉ có Na2CO3 phản ứng.
  Viết PTHH
  Dựa vào khối lượng kết tủa =>khối lượng Na2CO3 và Ba(NO3)2
  mdd sau pư =127,5+mBa(NO3)2- m
  %mNaCl = (mNaCl : 127,5)x100
  %mNa2CO3 = 100% - %NaCl
  13
  TÍNH
  CHẤT
  HOÁ
  HỌC
  CỦA
  MUỐI
  muối mới
  kim loại mới
  axit mới
  muối mới
  2muối mới
  muối mới
  bazơ mới
  Trao đổi thành phần => hợp chất mới
  chất
  kết
  tủa
  chất
  bay
  hơi
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Học bài, làm bài tập trang 33 SGK
  - Chuẩn bị bài mới: Muối natri clorua
  + Trạng thái tự nhiên.
  + Cách khai thác.
  + Ứng dụng (sưu tầm những sản phẩm ứng dụng của NaCl)
  Bài tập bổ sung:
  Hãy phân biệt 4 muối rắn KNO3, NaNO3, KCl, NaCl
   
  Gửi ý kiến

  lo to